Επαγγελματική Εκπαίδευση – Ανθοϊάματα – 3η Ενότητα

300.00

With this module you are completing the training with Diamond Age Essences. Θα εμβαθύνεις τις δεξιότητές σου ως σύμβουλος, μαθαίνοντας πώς να καθοδηγείς τη συνεδρία αφομοίωσης που προσφέρεται σε αυτό το θεραπευτικό σύστημα.

Add to Wishlist

Περιγραφή

3η ΕΝΟΤΗΤΑ

Με αυτήν την ενότητα ολοκληρώνεις την εκπαίδευση σου με τα Diamond Age Essences. Θα εμβαθύνεις τις δεξιότητές σου ως σύμβουλος, μαθαίνοντας πώς να καθοδηγείς τη συνεδρία αφομοίωσης που προσφέρεται σε αυτό το θεραπευτικό σύστημα.

ΥΛΙΚΟ 3ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
  • Άνοιγμα του κατάλληλου ενεργειακού πεδίου για να αναγνωρίσει ο πελάτης τις εμφυτες ποιότητες του.
  • Καθοδήγηση του πελάτη στην κατάλληλη κατάσταση χαλάρωσης.
  • Συνειδητή αναγνώριση των ποιοτήτων των Diamond Age Essences που χρησιμοποιούνται από τον πελάτη.
  • Διερεύνηση και εμβάθυνση της σύνδεσης με τις ποιότητες που αφυπνίζονται από το ίαμα.
  • Ανακάλυψη της βασικής αιτίας του προβλήματος και εναρμόνιση.
  • Αφομοίωση των θετικών αλλαγών.
  • Γείωση των θετικών αλλαγών στην καθημερινή ζωή.
  • Ενδυνάμωση του πελάτη.
  • Κλείσιμο της συνεδρίας.