Μέχρι τώρα υπάρχουν 23 Butterfly Spirit Essences που έχουν περάσει από τη διαδικασία του “proving” και που ήδη μοιράζονται τα δώρα τους με την ανθρώπινη οικογένεια.

Μέσω της σύνδεσής μου με τον πνευματικό κόσμο των πεταλούδων μου δείχτηκε ότι θα δημιουργηθούν συνολικά 64 Butterfly Spirit Essences που θα μοιράζονται τα δώρα τους μαζί μας!

Υπάρχουν ήδη 20 νέα ιάματα που περνούν από τη διαδικασία του “proving” και σύντομα θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό μας.

Μέχρι τώρα η διαδικασία του “proving” έχει δείξει ότι τα νέα πεταλουδοϊάματα φέρνουν ποιότητες που μας βοηθούν να ενεργοποιήσουμε βαθύτερες και λεπτότερες ιδιότητες της φωτεινής μας ουσίας, να συνδεθούμε με την καρδιά του πνεύματός μας, να έχουμε πνευματική προστασία και να κάνουμε έναν βαθύτερο καθαρισμό του φωτός μας, να μεταμορφώσουμε πιο λεπτά στρώματα του παλιού ενεργειακού μας δέρματος και να συνδεθούμε βαθύτερα με το νέο ενεργειακό πεδίο της μητέρας μας γης.

Υπάρχουν πολλές νυχτοπεταλούδες που ήρθαν να μοιραστούν τις γνώσεις και τα δώρα τους μαζί μας. Είμαι ενθουσιασμένος με τις εσωτερικές ποιότητες που έχω εξερευνήσει μέχρι τώρα μέσω αυτών. Ένα γενικό δώρο που μοιράζονται είναι η ικανότητα να έχουμε σαφή διάκριση μεταξύ του ψεύτικου πνευματικού φωτός και των εσωτερικών μας τάσεων που παραπλανούν την πνευματική μας εξέλιξη και του καθαρού πνευματικού φωτός που έρχεται πάντα από μέσα μας και μας καθοδηγεί προς την πραγματική αφύπνιση και την ελευθερία.

Σύμφωνα με την κατανόησή μου, το πνευματικό ίαμα των νυχτοπεταλούδων είναι πολύ χρήσιμο στην εποχή μας, επειδή υπάρχουν τόσες πολλές πνευματικές πρακτικές που είναι διαθέσιμες μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού και πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες πρακτικές οδηγούν στην αλήθεια και ποιές στην πλάνη.

Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας και εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να σας ενημερώσουμε πότε θα είναι έτοιμα να μοιραστούν τα νέα Butterfly Spirit Essences.

Με εκτίμηση,
Γιαούπης Κών/νος (Omprakash)